Lačna žival / Hungry Animal

Jan Cvitkovič

jan, nikoli ne dokončaš, česar se lotiš

 

izstopiš iz drvečega trolejbusa. ustaviš se na trati.
pogledaš v krošnjo.
zavzdihneš.
enonogi golob kavsne v košček nečesa.
približaš se stolpnici.
jo objameš.
objameš in previdno izvlečeš iz granitne podlage.
previdno in počasi.
bojiš se, da ne bi vznemiril stanovalcev.
spodnji vogal vtakneš v usta.
naprej ne gre.
tako je vedno.

 

 

jan, you never finish whatever you begin

 

you exit a speeding trolleybus. you stop on the grass.
you look up at a treetop.
you sigh.
a one-legged pigeon pecks at a piece of something.
you approach a sky scrapper and hug it.
you hug it and carefully pull it out from its granitic base.
slowly and carefully.
you do not wish to wake the residents.
you stick the lower corner into your mouth.
it does not go further
that is always the way it is.

 

_________

 

poskušam sestavljat ljudi

 

hrbtenice so zakrite tik pod površjem
medenice in deli kosti ležijo raztreseni med skalovjem
imena so polomljena in zapičena v zemljo
v glavnem so ženska
glave manjkajo oziroma se jih ne spomnim
vse kar vem je
da to nekako nisem jaz

 

 

I’m trying to put people together

 

spines are covered right under the surface
bones and pelvises lie shattered among rocks
names are broken and stuck in the ground
they are mostly female
the heads are missing or perhaps I cannot remember them
all I know is that somehow this is not me

 

_________

 

ukinitev konja

 

ko se bom izpihnil sine moj
mi izreži tetovažo s hrbta
ni šminkerska naredil jo je džanki s predelanim brivnikom
vmes je zakinkal zato ni dokončana
ta šaman mi je naredil življenje
lepo in grdo
a na koncu me je le obvaroval
posuši to usnje
lepo je imeti košček očeta v žepu

 

 

the end of the horse

 

when I blow over, my son
cut out the tattoo on my back
it’s not fancy
a junkie made it with a remade shaver
it’s not finished because he fell asleep in between
this shaman made my life
beautiful and ugly
but in the end he only protected me
dry this leather
it’s nice to have a piece of your dad in your pocket

 

_________

 

Pesmi iz zbirke /  Poems from the collection: Lačna žival / Hungry Animal